Πληροφοριες για το δημο μας

Οδηγός Δήμου

O Δήμος Ζίτσας συστάθηκε το 2011 διά της συνένωσης των προϋπαρχόντων δήμων Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας, Μολοσσών και Πασσαρώνος.

Ο Δήμος

Πληροφορίες για τις δημοτικές ενότητες και τις κοινότητες του Δήμου Ζίτσας.

Οργάνωση

Η δομή των συμβουλίων και των επιτροπών που συνθέτουν τη διοίκηση.

Φορείς

Πληροφορίες για τους εποπτευόμενους φορείς που έχει ιδρύσει ο Δήμος.

Υπηρεσίες

Οι αρμοδιότητες και τα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρεσιών μας.

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Έδρα

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμο Ζίτσας έχει έδρα το Δημαρχείο που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα της Ελεούσας στις οδούς Λ. Ελευθερίας και Ευκλείδη.

Σκοπός

Σκοπός της σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:

 • Μαρκούλας Αθανάσιος

Αντιπρόεδρος:

 • Ράρρας Φώτιος

Τακτικά Μέλη:

 • Μπαλτά Σταυρούλα
 • Δήμου Δημήτριος
 • Μπάρτζιος Χρηστάκης
 • Μητσάκη Σοφία
 • Γεωργούλη Γιαννούλα  
 • Θεμελής Παύλος  
 • Μπλέτσας Νικόλαος  
 • Νικόλαος Παύλος 
 • Παππάς Νικόλαος  
 • Ροδίτης Νικόλαος
 • Μπαλής Δημήτριος

Αναπληρωματικά Μέλη:

 • Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος
 • Δημήτριος Μπαναβάς  
 • Ιωάννη Μπισέλα  
 • Διαμαντής Μπάτζιος
 • Κωνσταντίνος Νάσιος  
 • Δημήτριος Μανούσης  
 • Κωνσταντίνος Μπονόβας  
 • Χρήστος Ζέρβας  
 • Κωνσταντίνος Νικολός  
 • Κωνσταντίνος Πλακαλής 
 • Κωνσταντίνος Αλέτρας
 • Κωνσταντίνος Μπισιρόπουλος
 • Στέφανος Κόττικας

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Διεύθυνση
  Λ. Ελευθερίας και Ευκλείδη Δ.Κ Ελεούσα Ιωαννίνων, 45445
 • Τηλέφωνο
  26533 60007 | 26533 60207 (εσωτ. 207)
 • Φαξ
  26510 62794
Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα