Δήμος Ζίτσας

Πληροφοριες για το δημοτη

Εξυπηρετηθείτε

Όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας.

Δημοτολόγιο

Ότι χρειάζεται για έκδοση εγγράφων από τo Δημοτολόγιο.

Ληξιαρχείο

Ότι χρειάζεται για έκδοση εγγράφων από τo Ληξιαρχείο.

Ύδρευση

Δικαιολογητικά και έγγραφα σχετικά με την Ύδρευση.

Έγγραφα για

Απαραίτητα έγγραφα ανάλογα με τον τομέα ενδιαφέροντος.

Εγγραφή αλλοδαπών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση

Απαιτούμενα έγγραφα:

 • Αίτηση ενδιαφερόμενου.
 • Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
 • Πρακτικό ορκωμοσίας.
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως του ενδιαφερόμενου, απο τη χώρα του και μεταφρασμένο με τις ανάλογες σφραγίδες.
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου απο τη χώρα του και μεταφρασμένη με τις ανάλογες σφραγίδες, αν έχει τελεστεί στο εξωτερικό (για τους έγγαμους).
 • Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως παιδιών απο τη χώρα τους και μεταφρασμένες με τις ανάλογες σφραγίδες, αν έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό, δηλωτικό αναγνώρισης εξώγαμου τέκνου σε περίπτωση που υπάρχει.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απο τη χώρα τους και μεταφρασμένo με τις ανάλογες σφραγίδες.
 • Για τους άνδρες, απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης για εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων.
 • Υπεύθυνη Δήλωση περί μη εγγραφής σε άλλο Δημοτολόγιο.
 • Διαβατήριο.
 • Αδεια παραμονής.
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα