Δήμος Ζίτσας

Πληροφοριες για το δημοτη

Εξυπηρετηθείτε

Όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας.

Δημοτολόγιο

Ότι χρειάζεται για έκδοση εγγράφων από τo Δημοτολόγιο.

Ληξιαρχείο

Ότι χρειάζεται για έκδοση εγγράφων από τo Ληξιαρχείο.

Ύδρευση

Δικαιολογητικά και έγγραφα σχετικά με την Ύδρευση.

Έγγραφα για

Απαραίτητα έγγραφα ανάλογα με τον τομέα ενδιαφέροντος.

Έγγραφο νέας παροχής

Για την εγκατάσταση νέας παροχής είναι απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • έντυπο αίτησης
  • φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας
  • αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας
  • Βεβαίωση ότι το ακίνητο είναι πριν το 1955
  • Απόδειξη λογαριασμού ΔΕΔΔΗΕ
  • Άδεια λειτουργίας (όταν πρόκειται για επαγ. χρήση)

 

Τα δικαιολογητικά μπορείτε να τα στείλετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: zitsa@zitsa.gov.gr

Για πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα ύδρευσης: 2653360012

Κατεβάστε αρχεία

Έγγραφο νέας παροχής
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα