Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Εκδόθηκε από το ΥΠ.Α.Α.Τ. η νέα Υπουργική Απόφαση για την διαδικασία μίσθωσης βοσκησίμων γαιών κατά την μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης

Εκδόθηκε από το ΥΠ.Α.Α.Τ. η νέα Υπουργική Απόφαση για την διαδικασία μίσθωσης βοσκησίμων γαιών κατά την μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει δημοσιεύσει την υπ’ αριθ. 915/69142/15.05.2018 Υ.Α.(ΦΕΚ 1812Β΄/21.05.2018) ‘’Διαδικασία μίσθωσης βοσκησίμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά την μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης’’(ΑΔΑ:6ΙΚΒ4653ΠΓ-Τ6Δ).

Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση απλοποιεί την διαδικασία μίσθωσης, είσπραξης μισθώματος και της ενημέρωσης των κτηνοτρόφων αναφορικά με την επιλέξιμη έκταση που τους κατανέμεται κάθε έτος κατά την μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.

Για την ενημέρωσή σας, μπορείτε να δείτε όλη την Υπουργική Απόφαση στο επισυναπτόμενο αρχείο ή να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπου έχει αναρτηθεί, ακολουθώντας την διαδρομή:

www.minagric.gr – Αγρότης Επιχειρηματίας – Κτηνοτροφία – Βοσκότοποι  - Νομοθεσία Βοσκοτόπων

Αναρτήθηκε στις 31 Μάιος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα