Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Απογραφή Γεωργικών Ελκυστήρων – Διατάξεις Προστασίας

Απογραφή Γεωργικών Ελκυστήρων – Διατάξεις  Προστασίας

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Γ3Β/460/107056/06-04-2023 Υ.Α. του Υπ.Α.Α.Τ.(ΦΕΚ 2335/Β΄/2023) δόθηκε παράταση μέχρι και την 31/12/2023 για την απογραφή και την κυκλοφορία των γεωργικών ελκυστήρων που έχουν ταξινομηθεί ή απογραφεί πριν την 21/05/1998 και οι οποίοι είτε δεν διαθέτουν διάταξη προστασίας έναντι ανατροπής (ΔΠΕΑ) είτε αυτή που διαθέτουν δεν έχει εθνική έγκριση.

Καλούνται από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου, όλοι οι κάτοχοι αντίστοιχων γεωργικών ελκυστήρων  να προβούν στις αναγκαίες προσαρμογές (τοποθέτηση εγκεκριμένης διάταξης προστασίας και επανέκδοση άδειας κυκλοφορίας) μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.

Επίσης, σύμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου από την 01/01/2024 η κυκλοφορία όλων των τρακτέρ χωρίς εγκεκριμένου τύπου διάταξη προστασίας έναντι ανατροπής ή χωρίς καθόλου διάταξη προστασίας θα είναι παράνομη και δεν θα είναι δυνατή η έκδοση καμίας διοικητικής πράξης που τα αφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες-διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου, στο τηλ. 2651364120.

Αναρτήθηκε στις 09 Μάιος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα