Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Λειτουργία αμβύκων μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων)

Λειτουργία αμβύκων μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων)

Ενόψει της νέας αποστακτικής περιόδου των μικρών αποσταγματοποιών(διήμερων), η οποία ορίζεται από 17-10-2022 έως και 16-12-2022, το Τελωνείο Ιωαννίνων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς για την διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας απόσταξης. Να επισημανθεί ότι στο Τελωνείο θα χρειαστεί :

  • Οριστικοποιημένη και εκτυπωμένη ηλεκτρονική δήλωση συγκομιδής για όσους κατέχουν αμπέλι άνω του ενός(1) στρέμματος.
  • Βεβαίωση από τον Δήμο για την ύπαρξη αμπέλου και την παραγόμενη ποσότητα, για όσους κατέχουν αμπέλι μικρότερο του ενός(1) στρέμματος. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται καθημερινά από το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ζίτσας(τηλ.επικοινωνίας:2653360015 και 2653360051), κατόπιν αίτησης του παραγωγού και την προσκόμιση Ε9 ή Ιδιωτικού Συμφωνητικού ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την κατοχή του αμπελιού. 
  • Υπεύθυνη Δήλωση του παραγωγού για όσους κατέχουν κληματαριές.

Στα συνημμένα έγγραφα θα βρείτε τις ακριβείς πληροφορίες καθώς και την Υπεύθυνη Δήλωση που απαιτείται για όσους κατέχουν κληματαριές.

Τηλέφωνο Τελωνείου Ιωαννίνων  26513 68900

email Τελωνείου:   tel.ioanninon@aade.gr

Αναρτήθηκε στις 12 Οκτώβριος 2022

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα