Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Τα ΚΕΠ από την Παρασκευή 21/06/2019 θα απέχουν από τα καθήκοντα έκδοσης και μεταβολής στοιχείων ΑΜΚΑ

Τα ΚΕΠ από την Παρασκευή 21/06/2019 θα απέχουν από τα καθήκοντα έκδοσης και μεταβολής στοιχείων ΑΜΚΑ

Τα ΚΕΠ από την Παρασκευή 21/06/2019 θα απέχουν από τα καθήκοντα έκδοσης και μεταβολής στοιχείων ΑΜΚΑ με εξαίρεση την απόδοση ΑΜΚΑ σε νεογέννητα. Οι πολίτες θα απευθύνονται για τις εν λόγω διαδικασίες στα γραφεία ΑΜΚΑ των ασφαλιστικών ταμείων, όπως αναφέρονται στο συνημμένο έγγραφο.

Αναρτήθηκε στις 01 Ιούλιος 2019

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα