Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών - Καθορισμός των όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή δημόσιου διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υγρών Καυσίμων – Λιπαντικών – Αντιψυκτικών του Δήμου Ζίτσας και των Νομικών Προσώπων του» για το έτος 2016

Αρ. Απόφασης
284/2015

Η Οικονομική Επιτροπή:

1.Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υγρών Καυσίμων-Λιπαντικών
-Αντιψυκτικών του Δήμου Ζίτσας και των Νομικών Προσώπων του», προϋπολογισμού 528.597,00€ (με Φ.Π.Α.) για το έτος 2016, που συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου.


2. Συγκροτεί Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους του Δήμου Ζίτσας:
1.Στάθης Σταύρος , ως Πρόεδρο με αναπληρωτή την Πανταζή Ευανθία του
2.Καραμούτσιου Αικατερίνη, ως Μέλος με αναπληρώτρια τηνΛύτη Μαρία Ελενα
3.Μηλιώνη Ιωάννη του Ευαγγέλου , ως Μέλος με αναπληρωτή τον Καλογήρου Δημήτριο.


3.Προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες Προσφορές για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων– Λιπαντικών -Αντιψυκτικών του Δήμου Ζίτσας και των Νομικών προσώπων του» για το έτος 2016.
[πετρελαίου θέρμανσης (CPV: 09135100-5), πετρελαίου κίνησης (CPV: 09134200-9), βενζίνηςαμόλυβδης (CPV: 09132100-4) λιπαντικά ελαία και λιπαντικά μέσα (CPV: 09211000-1)] συνολικού προϋπολογισμού 528.597,00 € (με Φ.Π.Α.) για τις ανάγκες του Δήμου ΖΙΤΣΑΣ και των Νομικών προσώπων του, σύμφωνα με την εγκεκριμένη 26/2015 μελέτη της Υπηρεσίας, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και στον προϋπολογισμό του Δήμου:

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα