Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης που αφορά την αγωγή ενώπιον του τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων,του κ.Γκαρανάτση Ζώη του Θεόφιλου,κατά Δ.Ζίτσας–Ψήφιση πίστωσης

Αρ. Απόφασης
290/2015

Η Οικονομική Επιτροπή αναθέτει στον Δικηγόρο Ιωαννίνων κ. Γοργόλη Βασίλειο του Μιχαήλ (28ης Οκτωβρίου 9 - Ιωάννινα),την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρόκειται να προβεί ο Δήμος για την αγωγή του κ. Γκαρανάτση Ζώη του Θεόφιλου,κατοίκου Ιωαννίνων κατά του Δ.Ζίτσας που κοινοποιήθηκε στις 20-11-2015 στον Δήμο μας.
Η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται σύμφωνα με το πινάκιο αμοιβής που προβλέπεται στον Κώδικα περί Δικηγόρων ποσό των 203,00 € πλέον Φ.Π.Α.
Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 249,69€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6111.001 προϋπολ. οικον. έτους 2015 για «Αμοιβές Νομικών»

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα