Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Ανάθεση σε δικηγόρο για παράσταση στο 1ο Μονομελές Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων που θα συζητηθεί η προσφυγή της κ.Ζυγούρη Ινώς κατά του Δ.Πασσαρώνος και κατά της αριθ.7328/2008 (09-07- 2008) προσβαλλόμενης Πράξης της Νομαρχιακής Αυτ/σης Ιωαννίνων

Αρ. Απόφασης
291/2015

Η Οικονομική Επιτροπή διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Ζίτσας τον Δικηγόρο Ιωαννίνων κ. Γοργόλη Βασίλειο του Μιχαήλ (28ης Οκτωβρίου 9 - Ιωάννινα),και του παρέχει την εξουσιοδότηση και την ειδική εντολή να εκπροσωπήσει τον δήμο μας ενώπιον του 1ο Μονομελές Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων που θα συζητηθεί η προσφυγή της κ.Ζυγούρη Ινώς κατά του Δ.Πασσαρώνος,καθολικός διάδοχος του οποίου είναι ο Δήμος Ζίτσας και κατά της αριθ.7328/2008(09-07-2008)προσβαλλόμενης Πράξης της Νομαρχιακής Αυτ/σης Ιωαννίνων. ,καθολικός διάδοχος του οποίου είναι ο Δήμος Ζίτσας.
Επίσης αναθέτει στoν ανωτέρω Δικηγόρο να εκπροσωπήσει το Δήμο σε κάθε αναβολή ή επανάληψη που τυχόν προκύψει και οτιδήποτε απαιτηθεί για την υπόθεση αυτή
Η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται σύμφωνα με το πινάκιο αμοιβής που προβλέπεται στον Κώδικα περί Δικηγόρων ποσό των 149,00 πλέον Φ.Π.Α.
Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 183,27€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6111.001 προϋπολ. οικον. έτους 2015 για «Αμοιβές Νομικών».

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα