Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικον. έτους 2016

Αρ. Απόφασης
292/2015

Η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικον. έτους 2016, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 7261/22-02-2013 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για το τμήμα που αφορά το Δήμο το οποίο περιλαμβάνει τον πίνακα 5Α Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων και το υποβάλλει για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα