Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Ορισμός Νόμιμων εκπροσώπων –Διαχειριστικών Κληροδοτημάτων με διαδικασία υπογραφής σε Τραπεζικά Ιδρύματα και λοιπούς φορείς

Αρ. Απόφασης
293/2015

Η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 4009 ( 75241/2010)/30-3-2011 έγγραφο του Υπουργείο Εσωτερικών στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής υπάγεται η διαχείριση ιδρυμάτων και κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης του αντίστοιχου Δήμου.
Συνεπώς από τούδε και στο εξής η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζίτσας θα διαχειρίζεται με τον ανωτέρω τρόπο τα κάτωθι κληροδοτήματα-κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης του Δήμου Ζίτσας, ήτοι:

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα