Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών 1ου μειοδότη του έργου με τίτλο: Αποκατάσταση Δημοτικού Οδικού δικτύου Δ.Ζίτσας-Πρόσκληση μειοδότη για την υπογραφή της σύμβασης

Αρ. Απόφασης
294/2015

Η Οικονομική Επιτροπή:

1. Αποδέχεται τα υποβληθέντα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά του 1ου μειοδότη του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Δημοτικού Οδικού δικτύου Δ.Ζίτσας»
2. Εγκρίνει την πρόσκληση του 1ου μειοδότη δηλαδή της εργοληπτικής επιχείρησης «Χρήστος Χρ.Ράπτης», Π.Τσαλδάρη 27 -Ηγουμενίτσα, ΑΦΜ 069953199 ΔΟΥ Ιωαννίνων, για την υπογραφή της σύμβασης του ανωτέρω έργου, εντός 20 ημερών μετά την κοινοποίηση της έγγραφης πρόσκλησης με ταυτόχρονη προσκόμιση των απαραίτητων εγγυητικών επιστολών. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στον 2ο μειοδότη.
3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα