Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Εισήγηση τροποποίηση της αριθ.263/2015 απόφασης επιβολής και καθορισμού τελών Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού από 01-01-2016

Αρ. Απόφασης
299/2015

Η Οικονομική Επιτροπή:

1. Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθ.263/29015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου που αφορά τον καθορισμό τελών Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού από 01-01-2016 και
2. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού από 01-01-2016 να καθορισθεί ως εξής:

Αναρτήθηκε στις 17 Δεκέμβριος 2015

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα