Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας και Κατακύρωση διαγωνισμού του έργου ¨Αποκατάσταση Καθολικού Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσύνας¨ προϋπολογισμού δαπάνης 40.000 € με ΦΠΑ

Αρ. Απόφασης
300/2015

Η Οικονομική Επιτροπή κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 1 Δεκεμβρίου 2015 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: ¨ Αποκατάσταση Καθολικού Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσύνας ¨προϋπολογισμού δαπάνης 40.000€ με ΦΠΑ, κατά την οποία τελευταία μειοδότρια αναδείχτηκε αναδείχτηκε η εταιρεία Σταύρου Ν.-Γιαννακός Μ. Ο.Ε,-Τεχνική Εταιρεία-Κουγκίου 9-Ιωάννινα-ΑΦΜ 998253546 ΔΟΥ Ιωαννίνων ο οποίος πρόσφερε ποσοστό μέσης έκπτωσης (6,00%) τοις εκατό επί των τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού της αριθ.17/2015 μελέτης, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος - Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Ζίτσας.

Αναρτήθηκε στις 17 Δεκέμβριος 2015

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα