Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Εγκριση πρακτικών και κατακύρωση πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών στεγανοποίησης ομβροδεξαμενών

Αρ. Απόφασης
301/2015

Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τα πρακτικά της ανωτέρω δημοπρασίας και κατακυρώνει το αποτέλεσμα του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μ.μ. [ώρα λήξης παραλαβής προσφορών] ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού, για την «Προμήθεια υλικών στεγανοποίησης ομβροδεξαμενών Δ.Ζίτσας»στην Εταιρεία ΕΛ.ΜΟ.Ν. ΟΕ-Νάκος Ιωάννης & ΣΙΑ ΟΕ-Μονωτικά-Δομικά-Οικοδομικά Υλικά-Μονώσεις- οικοδομικές εργασίες-θέση ΑΡΑΠΗΣ Κατσικάς Ιωαννίνων-εναντι ΚΤΕΟ-ΑΦΜ 999424800 ΔΟΥ Ιωαννίνων, η οποία πρόσφερε για την προμήθεια των υλικών που αναφέρονται στην αριθ.28/2015 μελέτη, συνολικό ποσό 8.331,28€, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.
Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού 8.331,28€ σε βάρος του Κ.Α. 30-6662.007 προϋπολογισμού οικον.έτους 2015 για την «Προμήθεια υλικών στεγανοποίησης ομβροδεξαμενών Δ.Ζίτσας»

Αναρτήθηκε στις 17 Δεκέμβριος 2015

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα