Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Διακήρυξη εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου «αγροτεμάχιο-σχολικός κλήρος» εμβαδού 8.750 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στην Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη [Δ.Ε. Πασσαρώνος], για επαγγελματική χρήση, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: 341,00 € (τριακόσια σαράντα ένα ευρώ) μηνιαίως και για χρονικό διάστημα τριών [3] ετών, με δικαίωμα παράτασης σύμφωνα με το Νόμο.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας [Λ. Ελευθερίας & Ευκλείδη-Ελεούσα] στις 21 του μήνα Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και από ώρα 09.00 π.μ. έως 10.30 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών.

Αναρτήθηκε στις 08 Ιούνιος 2016

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα