Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

SOCIETY FOR THE PROMOTION OF MENTAL HEALTH IN EPIRUS

ΓΡΑΦΕΙΑ: Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 38 – 45444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΤΗΛ. 2651033532- 73801-FAX:26510 33852

e- mail: epropsi@otenet.gr

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας (ΚΜΨΥ)

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας (ΚΜΨΥ) είναι μια υπηρεσία παροχής ψυχιατρικής φροντίδας και προαγωγής της ψυχικής υγείας σε περιοχές της περιφέρειας. Η ΚΜΨΥ απευθύνεται σε ενήλικες που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές ή που αντιμετωπίζουν διάφορα ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Απευθύνεται επίσης στον υγιή πληθυσμό προωθώντας προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης και αναλαμβάνοντας δράσεις για την προαγωγή της ψυχικής υγείας, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Βασικοί στόχοι της ΚΜΨΥ Ιωαννίνων – Θεσπρωτίας

Έμφαση δίνεται στην έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση τόσο κατά την έναρξη της νόσου όσο και για την πρόληψη της υποτροπής, στην παρακολούθηση της φαρμακευτικής αγωγής και της εξέλιξης της νόσου και στη βοήθεια και στήριξη του ασθενούς για την αντιμετώπιση των πρακτικών του αναγκών και προβλημάτων. Στους στόχους της επίσης συμπεριλαμβάνεται η παροχή συμβουλευτικής και υποστηρικτικής βοήθειας στην οικογένεια του ασθενούς. Η ΚΜΨΥ συνεργάζεται με τους γιατρούς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας, Περιφερικά Ιατρεία), το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες. Τα προγράμματα αγωγής κοινότητας που γίνονται από την ΚΜΨΥ αποσκοπούν στην ενημέρωση του πληθυσμού και την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος που βαραίνει τον ίδιο τον ασθενή και την οικογένειά του.

Σύνθεση της ΚΜΨΥ

Η Πολυκλαδική Ομάδα αποτελείται από:

  • ψυχίατρο (1)
  • ψυχολόγους (2)
  • κοινωνικούς λειτουργούς (2)
  • επισκέπτες υγείας (3)
  • νοσηλεύτρια (1)
  • διοικητικό προσωπικό (1)
  • επαγγελματίες οδηγούς (2)

Τα μέλη της ΚΜΨΥ χωρίζονται σε δύο κλιμάκια (Α και Β), τα οποία επισκέπτονται κάθε Κέντρο Υγείας σε εβδομαδιαία βάση σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Ο ψυχίατρος ακολουθεί εναλλάξ κάθε εβδομάδα ένα από τα δύο κλιμάκια, καλύπτοντας έτσι τα παρακάτω Κέντρα Υγείας ανά δεκαπενθήμερο. Η ΚΜΨΥ έχει επίσης τη δυνατότητα επίσκεψης στα σπίτια των ασθενών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΚΜΨΥ

 

 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ Α

ΚΛΙΜΑΚΙΟ Β

ΔΕ

ΚΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΚΥ ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΩΝ

ΤΡ

ΚΥ ΒΟΥΤΣΑΡΑ

ΚΥ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ

ΤΕ

ΚΥ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

ΚΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΠΕ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΑ

ΚΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

ΚΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ

 

 

 

Αναρτήθηκε στις 04 Ιούλιος 2012

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα