Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Ζίτσας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ζίτσας. Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.    

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8  και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Κατά την επόμενη περίοδο, στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ζίτσας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Α/Α

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΩΡΕΣ

1

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ

25

2

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

25

3

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

25

 

Α/Α

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΩΡΕΣ

1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (I)

50

2

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ (II)

50

3

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (III)

50

4

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ

25

5

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (SOCIAL MEDIA)

25

6

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

50

7

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

50

8

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

25

 

Α/Α

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΩΡΕΣ

1

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

25

2

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

25

3

ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

25

 

Α/Α

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

ΩΡΕΣ

1

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

25

2

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

25

3

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

25

 

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης (η οποία θα διατίθενται από το Δήμο Ζίτσας ή από την ιστοσελίδα του Δήμου www.zitsa.gov.gr ) και φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.  

 

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στην κα Μαρκούλα Μαρία

Τηλ. 26533-60000 (εσωτερικό 217)  email: zitsa@zitsa.gov.gr

 

Δηλώσεις συμμετοχής από Πέμπτη 30-01-2014 έως Δευτέρα 10-02-2014 και ώρες 10:00 – 14:00

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Δείτε την Αίτηση...

 

Αναρτήθηκε στις 29 Ιανουάριος 2014

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα