Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Αιτήσεις για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς»

Αιτήσεις για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς»

Αίτηση στην πλατφόρμα ntantades.gov.gr. μπορούν να υποβάλουν γονείς με παιδιά έως δυόμισι ετών και να επιδοτηθούν με σκοπό να προσλάβουν την «νταντά» που επιθυμούν για να αναλάβει τη φύλαξη των παιδιών τους.

Ο Δήμος Ζίτσας είναι μεταξύ των 61 Δήμων όλης της χώρας οι οποίοι συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Το πρόγραμμα αφορά στην κατ’ οίκον φροντίδα βρεφών και νηπίων ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών και προβλέπει την οικονομική ενίσχυση των γονέων που θα επιλέξουν επιμελητή/τρια από το Μητρώο Επιμελητών που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα και  παραμένει ανοιχτή για όσους/όσες ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Μητρώο Επιμελητών.

 ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:

α) μητέρες/πατέρες φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι, ή κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί, με δικαστική απόφαση ή εισαγγελική διάταξη, η αποκλειστική επιμέλεια βρέφους ή νηπίου, που εργάζονται είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων και των αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών και

β) μητέρες φυσικές, θετές ή ανάδοχες, με βρέφος ή νήπιο, που είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα της Δ.ΥΠ.Α. ως άνεργες.

Επισημαίνεται ότι, οι συνταξιούχοι δεν δύναται να είναι δικαιούχοι της Δράσης καθώς δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες.

Για να χαρακτηριστεί ο ενδιαφερόμενος ωφελούμενο πρόσωπο και να λάβει voucher, θα πρέπει:

α. Το ετήσιο ατομικό εισόδημά του να μην υπερβαίνει το ποσό των 24.000 € για το φορολογικό έτος 2022 (για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2022 έως 31/12/2022).

β. Να είναι εργαζόμενη/ος ή άνεργη εγγεγραμμένη στα μητρώα της ΔΥΠΑ (Προσοχή! η ανεργία αφορά μόνο στη μητέρα που υποβάλλει αίτηση).

γ. Να μην τελεί υπό καθεστώς άδειας μητρότητας ή άδειας πατρότητας ή άδειας ανατροφής τέκνου ή γονικής άδειας ή ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας του άρθρου 36 του ν. 4808/2021 (ΦΕΚ/Α/101) ή να μην έχει διακόψει ή αναστείλει την επαγγελματική του δραστηριότητα.

δ. Να έχει ανήλικο τέκνο από δύο (2) μηνών έως δύο (2) ετών και έξι (6) μηνών.

ε. Η διεύθυνση διαμονής του να είναι εντός των Δήμων που συμμετέχουν στην Πιλοτική εφαρμογή της Δράσης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει έως 30/9/2024 μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της Δράσης ntantades.gov.gr.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι ωφελούμενοι επιθυμούν  να λάβουν  voucher για περισσότερα του ενός παιδιών ηλικίας 2 μηνών έως δύο ετών και έξι μηνών θα πρέπει να υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση για το κάθε παιδί.

ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ VOUCHER

Το ποσό του «voucher» που καλύπτει το πρόγραμμα ανέρχεται στα:

α) 500 € μηνιαίως, εφόσον οι ωφελούμενοι εργάζονται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι,ή

β) 300 € μηνιαίως, εφόσον οι ωφελούμενοι εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής απασχόλησης ή είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στο μητρώο ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α. (η ανεργία αφορά μόνο στη μητέρα που υποβάλλει αίτηση) ή λαμβάνουν, μέσω άλλης δράσης voucher για συμμετοχή σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ή αντίστοιχες δομές.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ «ΝΤΑΝΤΑΣ»

Μετά την έγκριση της αίτησης, οι ωφελούμενοι αποκτούν δικαίωμα πρόσβασης στο προφίλ των διαθέσιμων επιμελητριών/τών «νταντάδων» που εξυπηρετούν την περιοχή τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης ntantades.gov.gr. Έτσι, θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή μαζί τους και να δρομολογήσουν τη μεταξύ τους συνεργασία.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο προφίλ των επιμελητριών/τών είναι: ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, περιοχή δραστηριοποίησης, κατηγορία των υπηρεσιών που παρέχουν (στην οικία τους ή στην οικία του παιδιού ή και στα δύο), επαγγελματική κατάρτιση, φωτογραφία και βιογραφικό σημείωμα με επιπλέον στοιχεία της προσωπικής και επαγγελματικής κατάστασής τους, εφόσον το επιθυμούν.

Σε περίπτωση που η/ο Επιμελήτρια/τής παρέχει τις υπηρεσίες στην οικία της/του, στο προφίλ θα φαίνεται και ο αριθμός των ενήλικων συνοικούντων προσώπων, καθώς και η σχέση της/του μαζί τους.

ΠΩΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ «VOUCHER»

Μετά την επιλογή και τη συμφωνία με την/τον επιμελήτρια/τή, υποβάλλεται από τον ωφελούμενο αίτημα στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης για χορήγηση «Αξίας Τοποθέτησης» (voucher).

Εν συνεχεία, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, προχωρά σε σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού με την/τον επιμελήτρια/τη, στο οποίο θα ορίζονται οι επιμέρους όροι της συνεργασίας (όροι παροχής των υπηρεσιών).

Τότε μόνο θεωρείται ενεργό το «voucher» και είναι δυνατή η έναρξη παροχής υπηρεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες όσοι/όσες ενδιαφέρονται μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα https://ntantades.gov.gr/, να καλούν στα τηλέφωνα 2103258080 και 2103258090 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9.00 π.μ. – 8.00 μ.μ. ή να στείλουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ntantades@yeka.gr.

Αναρτήθηκε στις 05 Μάρτιος 2024

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα