Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων - καλλιεργήσιμων εκτάσεων

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση από κοινού των κάτωθι καλλιεργήσιμων εκτάσεων-αγροτεμαχίων:

1. ATAK 01019387588 - Αγροτεμάχιο – Καλλιεργήσιμο στη θέση «ΒΑΛΤΟΣ» Τ.Κ. Ασφάκας  Ε: 5.192 τ.μ. (Α.Α. 131) (το οποίο συνορεύει νότια με αγρό Σάββα Δημητριάδη). 

2. ATAK 01103701525 - Αγροτεμάχιο – Καλλιεργήσιμο στη θέση «ΒΑΛΤΟΣ» Τ.Κ. Ασφάκας  Ε: 7.172 τ.μ. (Α.Α. 153) (το οποίο συνορεύει βόρεια με αγρό Χρήστου Μπονόβα), συνολικής έκτασης 12.364 τ.μ., με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς [445,10 €] τετρακόσια σαράντα πέντε ευρώ και δέκα λεπτά ετησίως ήτοι τριάντα επτά ευρώ [37,00€] μηνιαίως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων [4] ετών.

Αναρτήθηκε στις 28 Ιούνιος 2017

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα