Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Διοργάνωση και Λειτουργία της Ετήσιας Εμποροπανήγυρης του Δήμου Ζίτσας (Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς) έτους 2017

Ο Δήμαρχος Ζίτσας καλεί τους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Έργου : «Διοργάνωση και Λειτουργία της Ετήσιας Εμποροπανήγυρης του Δήμου Ζίτσας (Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς) έτους 2017», την 16-08-2017 ημέρα Tετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής και στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος (Ελεούσα), συνολικού προϋπολογισμού 150€/περίπτερο (σύνολο 624 περίπτερα), συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. 24%, συνολικού κόστους αρχικής εγκατάστασης, λειτουργίας & απομάκρυνσης υποδομών.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: στις 16/08/2017 ώρα 10.00 π.μ. στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ζίτσας.

 

Προς ενημέρωση και διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το αναλυτικό περιεχόμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζίτσας (http://www.zitsa.gov.gr/).

              Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Ευανθία Πανταζή στο τηλέφωνο 26533-60013 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αναρτήθηκε στις 04 Αύγουστος 2017

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα