Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Μονή Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Ζίτσας

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην κατασκευή ενός τοιχίου αντιστήριξης στον εξωτερικό χώρου (κοινοτική οδό) της Ιεράς Μονής Προφήτη Ηλία στην Τ.Κ.Ζίτσας. Ποιο συγκεκριμένα πρόκειται να εκτελεσθούν οι παρακάτω εργασίες:

 

  • Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλλια περιμέτρου 0,26 με 0,40μ
  • Εκσκαφή θεμελίων και κατασκευή αργολιθοδομής θεμελίων μήκους περίπου στα 40μ
  • Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης από αργολιθοδομή ύψους στα 3μ και πλάτους στέψης στα 0,60μ με αρμούς διακοπής ανά 10,00μ και σε κάθε αλλαγή ύψους τοίχου. Θα τοποθετηθούν σωλήνες αποστράγγισης ανά 5,00μ. και θα γίνει λιθοπλήρωση με κροκάλλες.
Αναρτήθηκε στις 19 Σεπτέμβριος 2017

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα