Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Ανάπλαση οικισμού Ελεούσας από Ο.Τ. 142 έως Ε.Ο. Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας, διακηρύσσει την  με ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την  επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Ανάπλαση οικισμού Ελεούσας από Ο.Τ. 142 έως Ε.Ο. Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας», με προϋπολογισμό 1.187.701,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.)

Αφορά, στην κατασκευή πεζοδρομίων βάσει προδιαγραφών ΑΜΕΑ, στην προμήθεια και
εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού όπως καθιστικά και καλάθια απορριμμάτων, στη διαμόρφωση διαβάσεων πεζών, στην πρόβλεψη κατάλληλων θέσεων τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων, στην κατασκευή αγωγού αποχέτευσης όμβριων υδάτων με την εγκατάσταση επαρκών εσχαρών υδροσυλλογής, στην κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στις θέσεις όπου απαιτείται, στην αναπροσαρμογή φρεατίων υπαρχόντων δικτύων κοινής ωφέλειας όπου απαιτείται, στις κατάλληλες διαμορφώσεις των προσβάσεων επί των παρόδιων ιδιοκτησιών (υποβιβασμός στάθμης πεζοδρομιών) και στην εγκατάσταση καλλωπιστικού πρασίνου. Επίσης έχει σαν αντικείμενο τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών και της ασφάλειας της οδικής κυκλοφορίας καθώς και την διαμόρφωση συνθηκών ασφάλειας της μετακίνησης των πεζών στην συμβολή της λεωφόρου «Ελευθερίας», της λεωφόρου «Δημοκρατίας» και της οδού «Αγίου
Γεωργίου» εντός του Ρ.Σ. οικισμού Ελεούσας (μεταξύ των Ο.Τ. Γ20, Γ40, 85 & 142). Στην συμβολή των ως άνω οδών προτείνεται η μετατροπή του υφιστάμενου έκκεντρου κόμβου μορφής «Χ» με κατασκευή νέου κυκλικής μορφής. Η διαμόρφωση της περιοχής μελέτης περιλαμβάνει τη διαμόρφωση κυκλικού κόμβου και το διαχωρισμό των ρευμάτων κυκλοφορίας των οδών που συμβάλλουν στον κόμβο με νησίδες διαχωρισμού κυκλοφορίας, τη διαμόρφωση διαβάσεων πεζών και σύνδεση αυτών με όδευση ΑΜΕΑ (τυφλών), την υλοποίηση αποκλειστικής δεξιάς στροφής βαρέων οχημάτων, την οριζόντια σήμανση, την κάθετη σήμανση και την ασφάλιση.
Θα κατασκευασθεί νέο υπόγειο δίκτυο δημοτικού φωτισμού και θα εγκατασταθούν νέοι
μεταλλικοί ιστοί παραδοσιακού τύπου και φωτιστικά χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Στόχος του έργου είναι η αισθητική αναβάθμιση της περιοχής και η εξοικονόμηση ενέργειας με την εγκατάσταση νέων φωτιστικών τύπου Led, χαμηλής κατανάλωσης.

Αναρτήθηκε στις 14 Φεβρουάριος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα