Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Εκμίσθωση ακινήτου (ισόγειο διαμέρισμα) του Κληροδοτήματος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης ακινήτου (ενός ισόγειου διαμερίσματος) του Κληροδοτήματος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Αροανίας αριθ.18 και Ακαρνανίας αριθ. 37 στη θέση «Κολιανά» στο Περιστέρι Αττικής.

Πρόκειται για ισόγειο διαμέρισμα Ι-1 συνολικής επιφάνειας 63,00 τ.μ. επί οικοπέδου επιφανείας 160,14 τ.μ.  (με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ΄αδιαιρέτου 120/000, που αποτελείται από χώλ,σαλόνι,διάδρομο ,δύο υπνοδωμάτια ,κουζίνα ,λουτρό και εξώστη

Η ημερομηνία έναρξης και λήξης των προσφορών θα καθοριστεί με περιληπτική πρόσκληση η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπ. Οικονομικών, στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζίτσας, θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ζίτσας και στην είσοδο της οικοδομής που βρίσκεται το παραπάνω ακίνητο στη διασταύρωση των οδών Αροανίας αριθ.18 και Ακαρνανίας αριθ. 37 στη θέση «Κολιανά» στο Περιστέρι Αττικής

Καθορίζεται το όριο της πρώτης προσφοράς στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00€) μηνιαίως, με βάση τα μισθώματα που προκύπτουν από τον πίνακα αντικειμενικών αξιών της περιοχής.

Αναρτήθηκε στις 01 Νοέμβριος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα