Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου - εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου - εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων», για το έτος 2020, για τις ανάγκες του Δήμου Ζίτσας.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 39.344,26€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A. 24%

Η προμήθεια περιλαμβάνει (3) τρία επιμέρους τμήματα:

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΙΔΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(ποσά σε ευρώ)

ΦΠΑ

24%

(ποσά σε ευρώ)

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής

(ποσά σε ευρώ)

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

 

6.245,24

1.498,86

124,90

ΤΜΗΜΑ Β΄

ΤΟΝΕΡ

18.151,50 €

4.356,36 €

363,03

ΤΜΗΜΑ Γ΄

ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ & PLOTTER

7.332,50 

1.759,80 

146,65

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 07/01/2020 και ώρα 15:00μ.μ.


Αναρτήθηκε στις 20 Δεκέμβριος 2019

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα