Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη θέση «ΠΕΣΙΜΟ» της Κοινότητας Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι, εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του κάτωθι μη αρδευόμενου αγροτεμαχίου - καλλιεργήσιμης έκτασης :  ATAK: 01072795775- αγροτεμάχιο – καλλιεργήσιμη έκταση στη θέση «ΠΕΣΙΜΟ» της Κοινότητας Ζίτσας, Δ.Ε. Ζίτσας, (αρ. τεμ. 218 Αναδασμού έτους 1984 Ζίτσας), Έκταση: 29.663 τ.μ.,  με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς : τετρακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά [ 474,60 €] ετησίως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων [4] ετών.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας (Λεωφ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσα), στις 29 του μηνός Μαρτίου  του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 12.00μ. έως 13.00 μ.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής και μπορούν να συμμετέχουν δημότες κάτοικοι της Κοινότητας Ζίτσας του Δήμου Ζίτσας .

Ώρα υποβολής-ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής: από 11:30π.μ ως 12:00μ.

Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, θα επαναληφθεί στις 5 του μηνός Απριλίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, ανάμεσα σε όλους τους δημότες του Δήμου Ζίτσας και από ώρα 12.00 μ. έως 13.00 μ.μ. στον ίδιο χώρο.

Αν και η δεύτερη δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα η δημοπρασία θα επαναληφθεί την 12 του μηνός Απριλίου του έτους  2021, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 12.00 μ. έως 13.00 μ.μ και μπορεί  να συμμετέχει σε αυτήν οποιοσδήποτε, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής και στον ίδιο χώρο.

Αναρτήθηκε στις 16 Μάρτιος 2021

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα