Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Δημοπρασία εκμίσθωσης τριών (3) δημοτικών ακινήτων

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση τριών (3)  δημοτικών ακινήτων, τα οποία βρίσκονται εντός δημοτικού κτιρίου, στην οδό Ζωσιμαδών στα Ιωάννινα, Πλατεία Γ. Σταύρου 5 :

1) Ισόγειο που περιλαμβάνει: α) το Ι1 κατάστημα επιφάνειας 231,67τ.μ., με πατάρι επιφάνειας 104,85τ.μ. και  β) - Υπόγειο που αποτελείται από τον Υ1 χώρο επιφάνειας 319,35τ.μ.

2)  1ος όροφος-διαμέρισμα Α1, με επιφάνεια 322,23τ.μ.

3)  2ος όροφος-διαμέρισμα  Β1, με επιφάνεια 176,65τ.μ.

για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, με δυνατότητα παράτασης κατόπιν κοινής συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για τα ανωτέρω περιγραφόμενα ακίνητα θα γίνουν δεκτές ξεχωριστές προσφορές.

Ενιαία θα γίνει δεκτή η προσφορά για το ισόγειο κατάστημα και το υπόγειο του κτιρίου, που συνοδεύει το κατάστημα.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας [Λεωφ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσα] στις 12 του μηνός Ioυλίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και από ώρα 11.00π.μ. έως 12.00μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών.

Χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής των ενδιαφερομένων ορίζεται: από ώρα 10.30π.μ. έως 11.00π.μ.. Ώρα έναρξης των προσφορών η 11.00π.μ.

Εάν η δημοπρασία παρέλθει άγονη επαναλαμβάνεται στις 19 του μηνός Ιουλίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και από ώρα 11.00 π.μ. έως 12.00μ. και με ίδιους όρους.

 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι όσοι προσκομίσουν: α] Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθηκών του Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ, ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας  ή βεβαίωση του Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ για παρακατάθεση σ’ αυτό των κάτωθι ποσών ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό:

1) για το ισόγειο (με πατάρι) και το χώρο του υπογείου αξίας: 1.800,00€

2) για το οροφοδιαμέρισμα 1ου ορόφου Α-1 αξίας: 930,00€

3) για το οροφοδιαμέρισμα 2ου ορόφου Β-1 αξίας:  484,80€

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από τις υπαλλήλους του Δήμου Ζίτσας, κα Σοφία Ζιάκα & κα Ευανθία Πανταζή, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Λεωφ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσα,  στα Τηλέφωνα: 2653360022 και 2653360013 αντίστοιχα και στα email.: sziaka@zitsa.gov.gr και vpantazi@zitsa.gov.gr

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας

Αναρτήθηκε στις 29 Ιούνιος 2021

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα