Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης πρώην σχολικός κλήρος (μη αρδευόμενη) στη θέση «Φτέρη - Ζυγός» Κοινότητας Μεγ. Γαρδικίου

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση της κάτωθι καλλιεργήσιμης δημοτικής έκτασης:

ATAK: 01019385427 Καλλιεργήσιμη έκταση, πρώην σχολικός κλήρος (αρ. 195 Διανομής 1930 του Μεγάλου Γαρδικίου), μη αρδευόμενη, στη θέση «Φτέρη - Ζυγός» Κοινότητας Μεγ. Γαρδικίου, εμβαδού 27.295 τ.μ με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς [485,00] τετρακόσια ογδόντα πέντε ευρώ ετησίως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων [4] ετών.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας (Λ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσα), στις 20 Μαρτίου του έτους 2023 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10.00π.μ. έως 11.00μ.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής και μπορεί να συμμετάσχουν σε αυτήν οι δημότες κάτοικοι της Κοινότητας Μ.Γαρδικίου(Δ.Ε. Πασσαρώνος) Δήμου Ζίτσας.

Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται και μπορεί να συμμετάσχουν σε αυτήν δημότες του Δήμου Ζίτσας, στις 27 Μαρτίου του έτους 2023 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10.00π. μ. έως 11.00μ.μ., στον ίδιο χώρο.

Αν και η επαναληπτική δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται και μπορεί να συμμετέχει σ’ αυτή οποιοσδήποτε, στις 03 Απριλίου του έτους 2023 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00μ.μ., στον ίδιο χώρο.

Αναρτήθηκε στις 09 Μάρτιος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα