Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης δημοτικής έκτασης στην κοινότητα Νεοχωρίου

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε φανερήπλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση της κάτωθι καλλιεργήσιμης δημοτικής έκτασης:

1. Καλλιεργήσιμη έκταση, αγροτεμάχιο εκτάσεως 12.312τ.μ. με αρ.τεμ.28 Αναδασμού έτους 1969-1970 Κοινότητας Νεοχωρίου του Δήμου Ζίτσας για χρονικό διάστημα τεσσάρων [4] ετών με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς [246,24] διακόσια σαράντα έξι ευρώ και εικοσιτέσσερα λεπτά ετησίως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων [4] ετών.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας (Λ. Πασσαρώνος 1 - Ελεούσα), στις 7 Απριλίου του έτους 2023 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10.00π.μ. έως 11.00μ.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής και μπορεί να συμμετάσχουν σε αυτήν οι δημότες κάτοικοι της Κοινότητας Νεοχωρίου (Δ.Ε. Πασσαρώνος) Δήμου Ζίτσας.

- Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται και μπορεί να συμμετάσχουν σε αυτήν δημότες του Δήμου Ζίτσας, στις 14 Απριλίου του έτους 2023 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10.00π. μ. έως 11.00μ.μ., στον ίδιο χώρο.

- Αν και η επαναληπτική δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται και μπορεί να συμμετέχει σ’ αυτή οποιοσδήποτε, στις 21 Απριλίου του έτους 2023 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00μ.μ., στον ίδιο χώρο.

Αναρτήθηκε στις 28 Μάρτιος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα