Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Εκμίσθωση δύο (2) δημοτικών ακινήτων

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση δύο (2) δημοτικών ακινήτων, που αποτελούνται από:

1) Γραφεία 1ου ορόφου συνολικής επιφάνειας 322,23 τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 335,132χιλ., επί του οικοπέδου ΚΑΕΚ 201191005010/0/4 που αποτελείται από πέντε (5) μεγάλες αίθουσες, δύο (2) γραφεία, τέσσερα (4) WC, μία (1) κουζίνα, μία βεράντα μπροστά επί της πλατείας Γ. Σταύρου και μια (1) βεράντα πίσω προς τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου,

2) Γραφεία 2ου ορόφου συνολικής επιφάνειας 176,65 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 183,72/1000, ήτοι 93,135τ.μ. επί του οικόπεδου (ΚΑΕΚ 201191005010/0/5 Κτηματολογικού Γραφείου Ιωαννίνων), το οποίο αποτελείται από τρείς (3) μεγάλες αίθουσες, τέσσερις (4) βοηθητικούς χώρους, τέσσερα (4) WC, μία βεράντα μπροστά επί της πλατείας Γ. Σταύρου και μια (1) βεράντα μεγαλύτερη πίσω προς τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου,

με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς:

1) Α΄ ακίνητο: για τα γραφεία 1ου ορόφου στα οκτακόσια εβδομήντα ευρώ (870,00€) μηνιαίως και

2) Β΄ ακίνητο: για τα γραφεία 2ου ορόφου στα πεντακόσια δεκαπέντε ευρώ (515,00€) μηνιαίως

για χρονικό διάστημα εννέα [ 9] ετών, με δικαίωμα παράτασης σύμφωνα με το Νόμο, ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας [Λ. Πασσαρώνος 1 -Ελεούσα] στις 3 του μηνός Ιουλίου του έτους 2023 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών.

Εάν η δημοπρασία παρέλθει άγονη επαναλαμβάνεται στις 10 του μηνός Ιουλίου του έτους 2023 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα την ίδια ώρα.

Λήξη κατάθεσης των δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στη δημοπρασία στις 11:30π.μ.

Αναρτήθηκε στις 20 Ιούνιος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα