Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Εκμίσθωση δικαιώματος υλοτομίας και απολήψεως ξυλείας συστάδας 4β Κοινότητας Βασιλόπουλου

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του δικαιώματος υλοτομίας και απολήψεως ξυλείας της συστάδας έκτασης 36,43Ηα ενδεικτικού λήμματος 977,00κ.μ. ξυλώδους όγκου δημοτικού δάσους Κοινότητας Βασιλόπουλου Δήμου Ζίτσας.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε ένα [1] έτος, από την υπογραφή της σύμβασης και της άδειας απολήψεως, με δικαίωμα παράτασης έως ένα (1) έτος ύστερα από αίτημα του αναδόχου που θα εξεταστεί αρμοδίως.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας (Λ.Πασσαρώνος 1-Ελεούσα), στις 3 Ιουλίου 2023 ώρα 10:00 π.μ. και  μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Λήξη κατάθεσης των δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στη δημοπρασία στις 9:30π.μ.

Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, θα επαναληφθεί στις 10 Ιουλίου 2023 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Αναρτήθηκε στις 20 Ιούνιος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα