Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

Αρ. Απόφασης
9612/2012

Εκτίθεται σε Επαναληπτική πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η
εκποίηση των παρακάτω φορτηγών αυτοκινήτων του Δήμου:
α. του με Α.Μ. 132479, με αρ. πλαισίου KL42111017 και με αρ. κινητήρα ΟΜ352,
φορτηγού ΟΜ, κοινοτικής ταξινόμησης, πετρελαιοκίνητου.
β. του με Α.Μ. 132478, με αρ. πλαισίου KL42111011 και με αρ. κινητήρα ΟΜ352,
φορτηγού ΟΜ, κοινοτικής ταξινόμησης, πετρελαιοκίνητου.
γ. του με Α.Μ. 132474, με αρ. πλαισίου CB84TD16157 και με αρ. κινητήρα
4J79025, φορτηγού FORD, κοινοτικής ταξινόμησης, πετρελαιοκίνητου.
δ. του με Α.Μ. 132477, με αρ. πλαισίου CB84TD15776 και με αρ. κινητήρα
4ΑΒGB-48201, φορτηγού FORD, κοινοτικής ταξινόμησης, πετρελαιοκίνητου, με
ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 3.500,00 € (τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ).
Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας (Λ. Ελευθερίας &
Ευκλείδη - Ελεούσα), στις - 19 - του μήνα Απρίλη του έτους 2012 ημέρα της
εβδομάδας ΠΕΜΠΤΗ και από ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ. ενώπιον της
αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών.

Αναρτήθηκε στις 29 Μάρτιος 2012

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα