Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 09-08-2012

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 να προσέλθετε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημαρχείου Δ.Ε. Πασσαρώνος που βρίσκεταιεπί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, στις 09-08-2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 

1.-Αποδοχή της 2ης τροποποίησης της απόφασης ένταξης με τίτλο: «Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Ελεούσας» με κωδικό mis 349341 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου», αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού με τροποποίηση της υπ’ αριθ. 116/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

2.-Αποδοχή της Απόφασης Προέγκρισης Δημοπράτησης και καθορισμός του τρόπου Δημοπράτησης του υποέργου με τίτλο: «Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Ελεούσας»

3.-Αποδοχή της 2ης τροποποίησης της απόφασης ένταξης με τίτλο: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Γραμμενοχωρίων Δ.Ε. Πασσαρώνος» με κωδικό mis 349342 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου», αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού με τροποποίηση της υπ’ αριθ. 114/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

4.-Αποδοχή της Απόφασης Προέγκρισης Δημοπράτησης και καθορισμός του τρόπου Δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Γραμμενοχωρίων Δ.Ε. Πασσαρώνος»

Αναρτήθηκε στις 03 Αύγουστος 2012

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα