Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση έκτακτου Δ.Σ.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

   Σας προσκαλώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημαρχείου Δ.Ε. Πασσαρώνος που βρίσκεται επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα στις 29-08-2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. με το θέμα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί.

   Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω του στενού χρονικού πλαισίου που μεσολαβεί έως την διενέργεια της εμποροπανήγυρης που δεν επιτρέπει την ασφαλή ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων αυτής.     

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 

  Τροποποίηση του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. 337/2012 Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αναρτήθηκε στις 29 Αύγουστος 2012

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα