Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 27-07-18 (Έκτακτη)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σας προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 να προσέλθετε στην έκτακτη - κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημαρχείου Δ.Ε. Πασσαρώνος, η οποία βρίσκεται επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, στις 27-07-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

   1.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. 

   2.-Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων 2ου τριμήνου 2018 της Οικονομικής Επιτροπής για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2018. 

   3.-Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια – Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Ζίτσας».

   4.-Εξέταση αιτήσεως για παραχώρηση χώρου εντός της Πινακοθήκης Χαρακτικής του Δήμου Ζίτσας στον Σύλλογο Φίλων Πινακοθήκης Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας Ιωαννίνων «Κώστας Μαλάμος».

 

    Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, καθώς υπάρχει ανάγκη  συζήτησης των συγκεκριμένων θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Αναρτήθηκε στις 25 Ιούλιος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα