Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 30-12-19

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας σας προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του, που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, την 30-12-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. για ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

1.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019.

2.-Τροποποίηση –επικαιροποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ζίτσας.

3.-Σύναψη Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) μεταξύ του Δήμου Ζίτσας, του Πράσινου Ταμείου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση των ενταγμένων έργων του Δήμου Ζίτσας στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019.

4.-Σύμφωνη γνώμη του Δήμου Ζίτσας για την έκδοση άδειας επέμβασης σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις [αφορά επέκταση του δικτύου ΜΤ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τη σύνδεση με το αιολικό πάρκο της ΕΛ.ΤΕΧ.ΑΝΕΜΟΣ]

Αναρτήθηκε στις 24 Δεκέμβριος 2019

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα