Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την 02-08-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σας προσκαλεί σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την 02-08-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

Η διάρκεια της τηλεδιάσκεψης θα είναι από 15.00 έως 18.00.

Το σύστημα θα ανοίξει από τις 14.00, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα.

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

  • Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Πλιάκος Μιχαήλ.

 1.-Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην εκπομπή «ΑΠΟ ΤΟΠΟ ΣΕ ΤΟΠΟ»,  που προβάλλεται από το κανάλι της Βουλής.

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ράρρας Φώτιος.

 2.-Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής, με αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού 2ου τριμήνου 2021.

 3.-Αναμόρφωση προυπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2021.

 4.-Κατανομή αδιάθετων πιστώσεων ΣΑΤΑ.

 5.-Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικής έκτασης 600 τ.μ. περίπου στη θέση «Σιάταινα» της Κοινότητας Ραδοβιζίου  Δ.Ε. Μολοσσών Δήμου Ζίτσας Ν. Ιωαννίνων.

 

Αναρτήθηκε στις 29 Ιούλιος 2021

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα