Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 29-12-22

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, (ΥΠ.ΕΣ. 46731/13.07.2022) και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 72546/16-12-2022 (ΦΕΚ 6445/16-12-2022 τεύχος Β’), σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα, διά ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, την 29-12-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

  •   Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λιάκος Παναγιώτης.

  1.-Εξέταση αιτήσεως της επιχείρησης «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧ. ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ-ΠΕΤΡΟΣ ΑΘΑΝ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»  με διακριτικό τίτλο «ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Ο.Ε.», για διαγραφή οφειλής μισθωμάτων λατομείου στην Κοινότητα Κληματιάς.

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος,  κ. Λάμπρου Δημήτριος  

  2.-Υποβολή γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου επί αντικειμενικών αξιών ακινήτων.

  3.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2022.

  4.-Κατανομή αδιάθετων πιστώσεων ΣΑΤΑ.

  5.-Κατανομή πιστώσεων από έκτακτα ειδικευμένα.

  6.-Λύση μίσθωσης Δημοτικού καταστήματος και επαναδημοπράτησή του στην Κοινότητα Πρωτόπαππας .

  7.-Kλείσιμο αδρανών Τραπεζικών λογαριασμών.


Αναρτήθηκε στις 23 Δεκέμβριος 2022

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα