Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 21-03-23

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα, διά ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, την 21-03-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Λάμπρου Δημήτριος  

  1.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2023.

  2.-Κατανομή αδιάθετων πιστώσεων ΣΑΤΑ

  • Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Ν.Ν.Ι.Δ. κ. Βότσικας Αλκιβιάδης    

  3.-Έγκριση ή μη της 23/2023 Απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. Δήμου Ζίτσας που αφορά την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.  

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παπαδημητρίου Χριστίνα    

  4.-Έγκριση  ένταξης του Δήμου Ζίτσας στο Πρόγραμμα Δράσης της HOPEgenesis με αποστολή την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας και τη στήριξη της οικογένειας

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Μπαλάφα Αικατερίνη

  5.-Τροποποίηση της 120/2021 Απόφασης που αφορά την ίδρυση, κατασκευή και λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στον Δήμο  Ζίτσας, ως προς την χωροθέτησή του.

  • Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Ν.Ν.Δ.Δ. κ. Γρίβας Περικλής

  6.-Έγκριση ή μη της Απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας που αφορά την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.  

  •   Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ.

  7.-Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ζίτσας και του Δικτύου Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία με Δ.Τ. ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, για την υλοποίηση της πράξης «Τεχνική υποστήριξη σε μελέτες καθώς και σε παροχή υπηρεσιών τεχνικού πραγματογνώμονα στο Δήμο Ζίτσας» και έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής

  8.-Χορήγηση 2ης Παράτασης Προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Τμήματος Οικισμού Τ.Κ. Ροδοτοπίου», αναδόχου εταιρείας ΤΕΔΡΑ ΑΤΠΕ. 

  9.-Χορήγηση 1ης Παράτασης Προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αθλητικό Κέντρο Τ.Κ. Ζίτσας», αναδόχου Ε.Δ.Ε. κ. Μοσχοβίτη Παναγιώτη. 

 10.-Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Τσιμεντόστρωση δρόμου στην Τ.Κ. Λιθίνου», με ανάδοχο τον κ. Παππά Γεώργιο Ε.Δ.Ε.

 11.-Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορίας Α1, ομάδα 5 α/α 7): Ερευνητική γεώτρηση «Ήπειρος 1΄΄» του Β΄ σταδίου του προγράμματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην περιοχή Ιωαννίνων, Δ.Ε. Μολοσσών, Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».     

Αναρτήθηκε στις 17 Μάρτιος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα