Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 03-08-23

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα, διά ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, την 03-08-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

1.-Κατανομή των εγκριθεισών ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων του Δήμου Ζίτσας για το διδακτικό έτος 2023-2024"

  2.-Έγκριση ή μη 1ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Ασφαλτόστρωση δρόμων στην Τ.Κ. Άνω Ζαλόγγου”, της αναδόχου εταιρείας “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.”

  3.-Έγκριση ή μη 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Τοιχία αντιστήριξης και τσιμεντόστρωση σε δρόμους των Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς και Ριζού”, αναδόχου “ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. Τεχνική Εταιρεία ”

  4.-Έγκριση ή μη 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Αναβάθμιση αθλητικού κέντρου Τ.Κ. Ζίτσας” του Δήμου Ζίτσας, αναδόχου Μοσχοβίτη Παναγιώτη Ε.Δ.Ε.

   5.-Έγκριση ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: “Αποχέτευση όμβριων υδάτων και πλακόστρωση τμήματος Κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Λιγοψάς” του Δήμου Ζίτσας, αναδόχου εταιρείας “Αρλέτος  Α.Τ.Ε.Ε.”

  6.-Έγκριση ή μη 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο: “Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων τμήματος οικισμού Τ.Κ. Ροδοτοπίου”, αναδόχου εταιρείας “ΤΕΔΡΑ ΑΤΠΕ”.

  7.-Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων.

 

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Λάμπρου Δημήτριος  

   8.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2023.

   9.-Κατανομή αδιάθετων πιστώσεων ΣΑΤΑ.

 10.-Συμμετοχή ή μη του Δήμου Ζίτσας στην Πράξη με τίτλο "Συνέχιση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών" στο Πρόγραμμα "Ήπειρος"

 11.-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της πράξης "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5001347 ΤΟΥ Ε.Π. "ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020"

 12.-Έγκριση ή μη παράτασης διάρκειας μίσθωσης δημοτικού λατομείου στη θέση “Λαθύρω” Κοινότητας Καρίτσας.

 13.-Έγκριση ή μη παραχώρησης τμήματος δημοτικού ακινήτου για εγκατάσταση Α.Τ.Μ. στην Κοινότητα Βουτσαράς.

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ράδος Γεώργιος   

 14.-Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων.

  • Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Ν.Ν.Δ.Δ. κ. Γρίβας Περικλής

 15.-Έγκριση ή μη Απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας, που αφορά την “Αναμόρφωση (5η) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας”.

Αναρτήθηκε στις 28 Ιούλιος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα