Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διά ζώσης την 05-09-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σας προσκαλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθείσύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα, διά ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, την 05-09-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί: 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

  • Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ.

1.-Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 77/2023 Απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. Δήμου Ζίτσας, που αφορά το αίτημα τροποποίησης του ετησίου προγράμματος δράσης οικ. έτους 2023 και αύξηση της χρηματοδότησης.

2.-Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 78/2023 Απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. Δήμου Ζίτσας, που αφορά την 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού της ΚΕ.ΔΗ.ΖΙ., οικονομικού έτους 2023.

3.-Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών και Παραδοτέων Δημοσίων Συμβάσεων για το υποέργο 1: «Προμήθεια 7 ηλεκτροκίνητων οχημάτων και 6 φορτιστών» της πράξης με τίτλο: «Υποδομές Ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά Οχήματα – Σταθμοί Φόρτισης του Δήμου Ζίτσας».

4.-Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών και Παραδοτέων Δημοσίων Συμβάσεων για τα υποέργα 3 & 4 της πράξης με τίτλο: «Αναβάθμιση Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Ζίτσας».

5.-Έγκριση ή μη1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επέκταση δικτύου ύδρευσης Κοιν. Κληματιάς, Δημου Ζίτσας».

6.-Έγκριση ή μη2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή –Συντήρηση τοπικής δεξαμενής υδροδότησης Κ. Δελβινακόπουλου, Δήμου Ζίτσας», αναδόχου «ΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

 

7.-Έγκριση ή μη2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Αναργύρων», Δήμου Ζίτσας το οποίο εκτελεί ο Βλάχος Λάζαρος.

8.-Έγκριση ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευή-συντήρηση τοπικής δεξαμενής υδροδότησης κ. Δελβινακόπουλου, Δήμου Ζίτσας», αναδόχου «ΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

9.-Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2021-2027» στον Στόχο Πολιτικής 4Β για το έργο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ».

10.-Έγκριση Επικαιροποιημένου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ζίτσας

11.-Έγκριση ή μη 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (αναθεώρησης) του έργου: «Ανάπλαση Κ.Χ. Εισόδου Τ.Κ. Πετσαλίου», με ανάδοχο την εταιρεία «Κ/Ξ Γκεσούλη Κων/νο-Τέλη Αθανάσιο».

12.-Διαγραφή βεβαιωμένου προστίμου αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου σύμφωνα με την με αριθμ. Α29/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

13.-Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή τελών ύδρευσης και υπαγωγή σε καθεστώς ευεργετικών διατάξεων.

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Λάμπρου Δημήτριος

14.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2023.

15.-Kατανομή ποσού 56.850,00 ευρώ, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 του Υπουργείου Εσωτερικών, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ζίτσας.

16.-Έγκριση ή μη τριμηνιαίας έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής, με αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού 2ου τριμήνου 2023.

17.-Κατανομή πιστώσεων από «Λοιπά έκτακτα ειδικευμένα» για έργα.

18.-Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων βάσει του άρθρου 206 του ν. 3584/2007.

19.-Άρση της δωρεάν παραχώρησης χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου και του Πνευματικού Κέντρου Κοινότητας Λύγγου Δήμου Ζίτσας στον Εξωραϊστικό Σύλλογο Λύγγου «Η Αγία Τριάδα».

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ράδος Γεώργιος

20.-Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων.

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Λαδάς Γεώργιος

21.-Διοργάνωση ημερίδας με θέμα: «Ημέρα Εμπορίου, Απασχόλησης και Κατάρτισης».

Αναρτήθηκε στις 01 Σεπτέμβριος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα