Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διά ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, την 27-12-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00

Πρόσκληση , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθείσύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα, διά ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, την 27-12-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί: 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

  • Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ.

1.-Συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος αναφορικά με το αίτημα του Δ.Σ. της ΟΣΟΚΕΘΕΑ (Ομοσπονδία Συλλόγων Οικογένειας ΚΕΘΕΑ) για το νομοσχέδιο που αφορά στην Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση.

2.-Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Τοιχία στον οικισμό Φτέρη και Βροσίνα, σαρζανέτ στο Άνω Ζάλογγο, τσιμεντοστρώσεις στην Πρωτόπαππα, Καλοχώρι, Βουτσαρά πλακόστρωση στην Βερενίκη και Κοκκινόχωμα και ασφαλτόστρωση στο Λύγγο” αναδόχου εταιρείας: “ΕΠΣΙΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.”

3.-Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: «Διαμόρφωση χώρου νεκροταφείων στις Τ.Κ. Ζίτσας, Λιγοψάς, Βασιλόπουλου, Ροδοτοπίου, Πρωτόπαππας και Πολυλόφου», αναδόχου εταιρίας «Α. Κρικώνη Α. Παπαχρήστος Ο.Ε.»

4.-Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δήμου Ζίτσας», της αναδόχου εταιρείας «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ» και του έργου:«Τσιμεντόστρωση δρόμου στην Τ.Κ. Άνω Ζαλόγγου»,του αναδόχου Ε.Δ.Ε. κ. Λαβδανίτη Σπυρίδωνα

5.-Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ζίτσας στις κοινές επιτροπές παρακολούθησης των προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ του Δήμου Ζίτσας και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου και χορήγηση εξουσιοδότησης στον κ. Δήμαρχο.

6.-Παροχή γνώμης επί του σχεδίου Κανονισμού Τιμολόγησης και του σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος του Α.Σ.Δ.Σ.Α Π. Ηπείρου για το 2024.

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Λάμπρου Δημήτριος

7.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2023.

8.-Μίσθωση ακινήτου από τον Δήμο Ζίτσας, για τη στέγαση Πνευματικού Κέντρου στην Κοινότητα Αγίου Ιωάννη και ορισμός επιτροπής εκτίμησης ακινήτων.

9.-Δημοπράτηση δημοτικού ακινήτου (καφενείου) στην Κοινότητα Λύγγου Δήμου Ζίτσας.

10.-Τροποποίηση της αρ. 102/2020 Απόφασης Δ.Σ. με θέμα "Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου και βεβαίωσης παραβάσεων των παιδότοπων που λειτουργούν στο Δήμο Ζίτσας"

11.-Εξέταση αιτήσεως του «Προοδευτικού Συλλόγου Ροδοτοπίου» για δωρεάν παραχώρηση χρήσης αίθουσας εντός δημοτικού ακινήτου Κοινότητας Ροδοτοπίου για τις ανάγκες του Συλλόγου.

12.-Συγκρότηση τριμελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2024 βάσει του Ν. 4412/2016.

13.-Εξέταση αιτήσεως για λύση μίσθωσης δημοτικού καταστήματος (καφενείου) Κοινότητας Καρίτσας Δήμου Ζίτσας και λήψη απόφασης για δημοπράτηση του ακινήτου.

14.-Γνωμοδότηση σχετικά με την αλλαγή χρήσης του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου (νυνκοινοτικό κατάστημα) στην Κοινότητα Κάτω Λαψίστας Δήμου Ζίτσας, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενείο).

15.-Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ».

 

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα. Μπαλάφα Αικατερίνη

16.-Έγκριση επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Ζίτσας για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

17.-Γνωμοδότηση για το ετήσιο Πρόγραμμα (έτους 2024) Δασοπονίας του Δασαρχείου Ιωαννίνων.

Αναρτήθηκε στις 22 Δεκέμβριος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα