Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 29-01-24

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, την 29-01-2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

  • Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λιάκος Παναγιώτης. 

  1.-Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζίτσας στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Ηπείρου. 

  2.-Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΔΛΙ.

  • Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ  

  3.-Kατανομή ποσού 56.850,00 ευρώ, το οποίο προέρχεται από επιχορήγηση (Κ.Α.Π. 2024) του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ζίτσας.

  4.-Kατανομή ποσού 600,00 ευρώ, το οποίο προέρχεται από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, για την κάλυψη εξόδων λειτουργίας των σχολικών μονάδων, που προκύπτουν από τη στέγαση Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) του ΥΠΑΙΘ, για το σχολικό έτος 2023-2024.

  5.-Διάλυση ή μη της σύμβασης του έργου : «Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Τ.Κ. Βερενίκης», Δήμου Ζίτσας  το οποίο εκτελεί η ανάδοχος εταιρεία «Κ/ξια Σ. Πουλιάνος και ΣΙΑ  Ε.Ε. – Ντζόιδος Νικόλαος».

  6.-Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος έτους 2024.

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος,  κ. Σιαφάκας Γεώργιος

  7.-Συγκρότηση επιτροπής προστασίας Δημοτικής Περιουσίας.

  8.-Υπόδειξη Δημοτικού Συμβούλου, με τον αναπληρωτή του ως μέλος της τριμελούς επιτροπής για τον καθορισμό τιμήματος ακινήτων, καθώς και κινητών πραγμάτων του Δήμου, η οποία προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου 186 και το άρθρο 199 του Ν. του Ν.3463/2006.

  9.-Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2024.

 10.-Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και καλής εκτέλεσης εργασιών, για την Δημοτική περίοδο 2024-2028.

 11.-Ορισμός εκπροσώπων του υπολόγου Δήμου Ζίτσας, στις συναλλαγές του με την Τράπεζα της Ελλάδος, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

 12.-Εκπροσώπηση του Δήμου Ζίτσας για την διενέργεια συναλλαγών, με την Τράπεζα Πειραιώς, μέσω του συστήματος e-banking.

 13.-Εκπροσώπηση του Δήμου Ζίτσας για την διενέργεια συναλλαγών, με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, μέσω του συστήματος e-banking.

 14.-Ορισμός υπευθύνων για την κίνηση τραπεζικού Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου Ζίτσας και την δέσμευση από κοινού με την υπογραφή τους των μεταφορών κεφαλαίων και λοιπών συναλλαγών με την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).

 15.-Παράταση ή μη της μίσθωσης ακινήτου για στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου, στην Κοινότητα Ελεούσας Δήμου Ζίτσας.

 16.-Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου –καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος- Κοινότητας Κουρέντων.

 17.-Εξέταση αιτήσεως κ. Πρεμέτη Κωνσταντίνου του Χρήστου για λύση της σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Κοινότητας Ζαλόγγου και λήψη απόφασης για δημοπράτηση του ακινήτου.

 18.-Εξέταση αιτήσεως του «Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Μαθητών και Μαθητριών Δημοτικού  Σχολείου Ροδοτοπίου ‘’ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ”» για δωρεάν παραχώρηση χρήσης μιας ισόγειας αίθουσας (πρώην ΚΑΠΗ) σε δημοτικό ακίνητο της Κοινότητας Ροδοτοπίου για τις ανάγκες του Συλλόγου.

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος,  κ. Δημητρίου Δημήτριος

 19.-Ορισμός μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής για την ρύθμιση θεμάτων μη αναφερομένων στον κανονισμό λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών χώρων άθλησης-γυμναστηρίων.         

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος,  κα. Μπαλάφα Αικατερίνη

 20.-Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ζίτσας ως Προέδρου, καθώς και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

 21.-Ορισμός εκπρόσωπων στο Α/θμιο συμβούλιο επιθεώρησης χώρων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων περιοχής Δήμου Ζίτσας.

 22.-Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων .

 23.-Έγκριση έκδοσης βιβλίου. 

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος,  κ. Βότσικας Αλκιβιάδης

 24.-Ορισμός εκπροσώπου με τον  αναπληρωτή του από πλευράς Δήμου Ζίτσας στην Πενταμελή Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων.

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος,  κα. Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα

 25.-Ορισμός μελών Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ζίτσας.

Αναρτήθηκε στις 25 Ιανουάριος 2024

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα