Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση την 20-03-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλώ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθείσύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα, διά ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, την 20-03-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα, διά ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, την 20-03-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί: 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 

  • Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ.

1.-Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για τη συγκρότηση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ζίτσας.

2.-Ορισμός επιτροπής συντήρησης και επισκευής οχημάτωντου Δήμου.

3.-Ορισμός επιτροπής καταστροφής άχρηστων υλικών.

4.-Εγγραφές - διαγραφές νηπίων και Μετακινήσεις βρεφών στους Παιδικούς, Βρεφικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ζίτσας, την σχολική περίοδο 2023-2024.

5.-Έγκριση δαπάνης αναμνηστικών δώρων σε επισήμους επισκέπτες και προσκεκλημένους. 

6.-Ανάκληση των υπ’ αριθ. 15 και 43/2023 Α.Δ.Σ. που αφορούν την παράταση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου, στην Κοινότητα Ελεούσας, λύση της σχετικής σύμβασης και έγκριση μίσθωσης ακινήτου από το Δήμο Ζίτσας, με δημοπρασία, για στέγαση υπηρεσιών του Δήμου.

7.-Εξέταση αιτήσεως για ανταλλαγή ακινήτων εντός Ρ.Σ. οικισμού Ελεούσας, Δήμου Ζίτσας, στο Ο.Τ. Γ66.

8.-Γνωμοδότηση σχετικά με την «Τροποποίηση του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Ελεούσας του Δ. Ζίτσας, Ν. Ιωαννίνων στο Ο.Τ. 43, Αρ. Οικοπέδου 01».

9.-Χορήγηση  ή μη 4ης Μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της σύμβασης του 2ου υποέργου με τίτλο: «Προμήθεια Εξοπλισμού Α/Φ Οχήματος Βιοαποβλήτων Δήμου Ζίτσας» της πράξης: «Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Ζίτσας» της Αναδόχου Εταιρείας: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» και έγκριση υποβολής νέου Τεχνικού Δελτίου Υποέργου.

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Σιαφάκας Γεώργιος

10.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2024.

11.-Κλείσιμο αδρανών τραπεζικών λογαριασμών.

12.-Εξέταση αιτήσεως για παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου (καφενείου) στην Δ.Κ. Κληματιάς».

13.-Κατανομή πιστώσεων από το Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία: «Ίδρυμα Κόντου Σπυρίδωνα»

 

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κα Μπαλάφα Αικατερίνη

 

14.-Συνδιοργάνωση του 1ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών για σχολεία με το Δ. Σ. Μεταμόρφωσης και Δ.Σ. Καλπακίου.

15.-Έγκριση συνδιοργάνωσης με την Κοιν.Σ. Επ. “Κιμωλία” εκδήλωσης με τίτλο: "Στηρίζουμε την Τρίτη Ηλικία¨

 

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κα Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα

 

16 .-Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας στο Δήμο Ζίτσας (άρθρο 6 Ν. 4604/2019)

17.-Έγκριση πραγματοποίησης εκδρομής για τα μέλη του  ΚΑΠΗ Ελεούσας.

 

Αναρτήθηκε στις 15 Μάρτιος 2024

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα