Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας, δια ζώσης την 12η Απριλίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00π.μ.

Σας προσκαλώ σύμφωνα με το  άρθρο 74Α του Ν. 3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/23 και λαμβάνοντας υπόψη την εγκ. 303/30971/02-04-2024 του ΥΠ.ΕΣ. ,σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης  την 12η Απριλίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών  αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

  1. 1. Αποδοχή ή μη ποσού από τους ΚΑΠ έτους 2024 της 1ης δόσης στους δικαιούχους Δήμους , για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
  2. 2. Έγκριση ή μη 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Επισκευή – συντήρηση Ανακαίνιση δημοτικού ακινήτου στέγασης ΚΕΠ ΔΕ Πασσαρώνος» αναδόχου «Ανδρέα Γεωργίου»
  3. 3. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου: «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας» αναδόχου κ/ξιας: «Κ/Ξ Καλτσούνης Νικόλαος – Βώττης Παναγιώτης».
  4. 4. Χορήγηση η μη μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της Σύμβασης για το τμήμα  «Φορητός τεμαχιστής πράσινων οργανικών» του υποέργου με τίτλο: «Προμήθεια Εξοπλισμού Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας» της Πράξης «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας» της Αναδόχου Εταιρείας: GREENMEDIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΠΩΝΗ Ε.Π.Ε. με δ.τ. «GREENMEDIA»
  5. 5. Εξειδίκευση πιστώσεων
  6. 6. Ανάθεση σε συμβολαιογράφο σύνταξης ενόρκων βεβαιώσεων απόκτησης δικαιωμάτων στα πλαίσια υποβολής της δημοτικής περιουσίας του Δ.Ζίτσας στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
  7. 7. Ανάθεση σε δικηγόρο, όπως προβεί για λογαριασμό του Δήμου Ζίτσας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες με σκοπό την αποδοχή του κληροδοτήματος του διαθέτη Παύλου Μακόπουλου του Ζήση από τον Δήμο Ζίτσας και ανάθεση σε συμβολαιογράφο για σύνταξη πράξης αποδοχής
  8. 8. Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης κατόπιν αιτήσεως Κ.Μ. για αποζημίωση οχήματος λόγω ζημιάς.
  9. 9. Καθορισμός όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου ,στην Κοινότητα Ελεούσας Δ.Ζίτσας.

                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                                                                                                 

                                                                          ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

                                                                        ΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.ΖΙΤΣΑΣ

Αναρτήθηκε στις 08 Απρίλιος 2024

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα