Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την 22-04-2024

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, την 22-04-2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00

για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί: 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 

  • Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ.

1.-Καθορισμός αριθμού των ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ ανά έτος στον Δήμο Ζίτσας.

2.-Παραχώρηση προς χρήση για το έτος 2024, του Πυροσβεστικού οχήματος του Δήμου στην Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ιωαννίνων.

3.-Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ζίτσας και του Δικτύου Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία με Δ.Τ. «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», για την υλοποίηση της πράξης «Τεχνική υποστήριξη σε μελέτες καθώς και σε παροχή υπηρεσιών τεχνικού πραγματογνώμονα στο Δήμο Ζίτσας».

4.-Διατύπωση γνώμης για την χορήγηση άδειας πρόσβασης στο υπ’ αριθ. 530 αγροτεμάχιο, διανομής αγροκτήματος Κάτω Λαψίστας, έτους 1933, φερόμενου ιδιοκτήτη κ. Παππά Αθανασίου, επί κοινόχρηστης έκτασης (αρ. τεμαχίου 487).

5.-Τροποποίηση εν μέρει της αριθ. 55/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Ζίτσας με θέμα: «Ορισμός επιτροπής συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου».

 

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Σιαφάκας Γεώργιος

6.-Κατανομή ποσού 56.850,00 ευρώ, το οποίο προέρχεται από επιχορήγηση (Κ.Α.Π. 2024) του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ζίτσας.

7.-Υποχρεωτική αναμόρφωση άρθρου 5 ΚΥΑ 63726/28-07-2023 ΦΕΚ 4795/Β/28-07-2023-Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2024 Δήμου Ζίτσας.

8.-Καθορισμός κωδικών προϋπολογισμού 2024 Δήμου Ζίτσας για έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής.

9.-Ορισμός δικαιούχων αποζημίωσης Δημοτικών Συμβούλων για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του.

10.-Κατανομή πιστώσεων από έκτακτα ειδικευμένα και προσκυρώσεις.

11.-Εξέταση αιτήσεως του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Ιωάννη «Ο Θεολόγος» για δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου Κοινότητας Αγίου Ιωάννη για έδρα και τις ανάγκες του Συλλόγου.

 

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κα Μπαλάφα Αικατερίνη

12.-Έγκριση συμμετοχής στην Πανηπειρωτική Έκθεση.

13.-Έγκριση πλάνου τουριστικής προβολής Δήμου.

14.-Εγγραφές/διαγραφές νηπίων .

15.-Καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής βρεφών και προνηπίων στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ζίτσας, για το σχολικό έτος 2024-2025.

16.-Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων.

 

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κα Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα

 

17.-Έγκριση πραγματοποίησης εκδρομής για τα μέλη των ΚΑΠΗ Βουνοπλαγιάς, Ζωοδόχου, Ροδοτοπίου.


Αναρτήθηκε στις 18 Απρίλιος 2024

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα