Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας (26-04-2024)

Σας προσκαλώ σύμφωνα με το  άρθρο 74Α του Ν. 3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/23 και λαμβάνοντας υπόψη την εγκ. 1237/94548/06.11.2023 του ΥΠ.ΕΣ. ,σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης  την 26η Απριλίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών  αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

 1. 1.    Εγκριση ή μη πρωτοκόλλου  παραλαβής του έργου «Ενεργειακη Αναβαθμιση Σχολικων Κτιριων Δημου Ζιτσασ» του Δήμου Ζίτσας ,αναδόχου εταιρείας  Δαιδαλος Α.Τ.Ε.Β.Ε.
 2. 2.    Εγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού ΔΚ Ελεούσας Β΄Φάση», αναδόχου ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ
 3. 3.    Εγκριση ή μη Οριστικής Παραλαβής της Πράξης με Τίτλο: «Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Ζίτσας», με Κωδικό ΟΠΣ 5075930 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014 – 2020»
  1. 4.    Εκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ και ορισμός υπολόγου (Επέκταση ΦΟΠ Ελεούσα)
  2. 5.    Καθορισμός όρων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την Προμήθεια και τοποθέτηση αυτόνομου συστήματος προκατασκευασμένου κολυμβητηρίου με δυνατότητα επέκτασης, προϋπολογισμού 272.800,00€ με ΦΠΑ (Κ.Α. 64.7326.400)
  3. 6.    Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης, κατόπιν της αριθ. πρωτ. 7231/2024 αίτησης του κ.Μπούνα Νικολάου για εξωδικαστικό συμβιβασμό.
  4. 7.    Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων, κατόπιν της αριθ.396/2022 απόφασης του 1ου Τριμελές Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων
  5. 8.    Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδοτήσεων ,κατόπιν των αριθ. 1/2024 και 2/2024 αποφάσεων της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων Κοινότητας Ελεούσας Δ.Ζίτσας
  6. 9.    Ανάθεση σε δικηγόρο εξέτασης φακέλου για προτεινόμενες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο Δ.Ζίτσας, σχετικά με χρεώσεις του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

            Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και λόγω στενών χρονικών περιθωρίων που δεν επιτρέπουν την συζήτηση των συγκεκριμένων θεμάτων σε τακτική συνεδρίαση. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                                                                                                                

ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

                                  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.ΖΙΤΣΑΣ

 

Αναρτήθηκε στις 25 Απρίλιος 2024

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα