Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας (15-05-2024)

Σας προσκαλώ σύμφωνα με το  άρθρο 74Α του Ν. 3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/23 και λαμβάνοντας υπόψη την εγκ. 1237/94548/06.11.2023 του ΥΠ.ΕΣ., σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης  την 15η Μαϊου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών  αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

 1. 1.    Έγκριση ή μη 2ης παράτασης του έργου «Βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων Δήμου Ζίτσας Τ.Κ. Ροδοτοπίου και Τ.Κ. Νεοχωρίου»,αναδόχου εταιρείας  ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ.
 2. 2.    Αποδοχή της Απόφασης Προέγκρισης Διακήρυξης, Καθορισμός των Όρων Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «Διευθέτηση Ομβρίων Υδάτων Τμήματος Οικισμού Δ.Κ. Ελεούσας», με Κωδικό ΟΠΣ 6002988 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2021-2027», Προϋπολογισμού 1.200.000,00€ (Κ.Α. 64-7312.401) και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.
  1. 3.    Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ και ορισμός υπολόγου (Δαπάνη ηλεκτροδότησης παροχής  ΦΟΠ στην  Ελεούσα Δ.Ζίτσας).
  2. 4.    Έγκριση υποβολής αιτήματος και αποδοχής επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.
  3. 5.    Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου, κατόπιν της αριθ. πρωτ. 7231/2024 αίτησης του κ.Μπούνα Νικολάου για εξωδικαστικό συμβιβασμό.
  4. 6.    Αποδοχή ή μη  γνωμοδότησης δικηγόρου για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων, κατόπιν της αριθ.396/2022 απόφασης του 1ου Τριμελές Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.
  5. 7.    Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης κατόπιν αιτήσεως Π.Β. για αποζημίωση υλικών ζημιών οχήματος.
  6. 8.    Έγκριση  ή μη απολογισμού οικον.έτους 2022 Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δ.Ζίτσας.   
  7. 9.    Λήψη απόφασης σχετικά με υποβολή απόψεων Δήμου, ως θιγόμενος, στα πλαίσια υποβολής διορθώσεων κτηματολογικών στοιχείων ακινήτων στην χωρική επικράτεια του Δήμου Ζίτσας.   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.ΖΙΤΣΑΣ

Αναρτήθηκε στις 10 Μάιος 2024

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα