Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (27-05-2024)

Σας προσκαλώ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, την 27-05-2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί: 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

  • Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ.

 1.-Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορίας Α2, ομάδα 10η, 1η, 11η): Φωτοβολταϊκός Σταθμός, ισχύος 32,60 MW, στη θέση Ευρυμενών, Κ. Δελβινακόπουλου, Δήμος Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου.

 2.-Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α1, ομάδα 10η, α/α 1): «ΑΣΠΗΕ, ισχύος 64,8 ΜW στη θέση «ΚΟΥΡΕΝΤΑ» και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης (εξωτερικό υπόγειο δίκτυο Μέσης Τάσης 33 kV για την ηλεκτρική διασύνδεση του ΑΣΠΗΕ με το δίκτυο του ΑΔΜΗΕ  μέσω του νέου Υ/Σ «ΒΟΥΤΣΑΡΑ»), Δ.Ε. Δωδώνης του Δήμου Δωδώνης και Δ.Ε. Πασσαρώνος και Μολοσσών του Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».

 3.-Γνωμοδότηση σχετικά με την «Τροποποίηση τμημάτων μηκοτομών Μ48, Μ117 και Μ55 επί των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου, Σαμουήλ και Καββαδία και αξονοδιασταυρώσεις αυτών, της 1/2006 Π.Ε. Ελεούσας»

 4.-Υλοποίηση του θεσμού της μαθητείας στο Δήμο Ζίτσας – διάθεση θέσεων μαθητείας στο μεταλυκειακό έτος, τάξη μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ κατά το σχολικό έτος 2024-2025.

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος,  κ. Σιαφάκας Γεώργιος

  5.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2024 Δήμου Ζίτσας.

  6.-Κατανομή ΣΑΤΑ για εκτέλεση έργων τεχνικού προγράμματος Δήμου Ζίτσας 2024.

  7.-Έγκριση έκθεσης Δημοτικής Επιτροπής με τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού 1ου  τριμήνου  2024, σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του  Ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ.4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011.

  8.-Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2022 της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζίτσας.  

   9.-Κατανομή ποσού, το οποίο προέρχεται από επιχορήγηση (Κ.Α.Π. 2024) του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ζίτσας.

 10.-Έγκριση νέας σύμβασης για την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου με επιδότηση εισιτηρίου & δρομολογίων υπεραστικού λεωφορείου.

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος,  κα Μπαλάφα Αικατερίνη

 

  11.- Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων

 12 .-Διαγραφές-εγγραφές στους Παιδικούς σταθμούς

 13.-Καθορισμός κριτηρίων εγγραφής στα ΚΔΑΠ του Δήμου Ζίτσας

 

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος,  κ.  Δημητρίου Δημήτριος

  14.-Έγκριση επιχορήγησης Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων του Δήμου.

 

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος,  κα Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα

 

  15.-Έγκριση πραγματοποίησης εκδρομών ΚΑΠΗ.

 

 

                                                  Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

                                                   ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

                  Ακριβές Αντίγραφο

                          Μ.Ε.Δ.

 

                ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

          Υπηρεσιακός Γραμματέας Δ.Σ.                  

Αναρτήθηκε στις 23 Μάιος 2024

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα